Әйләнә-тирә мохитне саклау идарәсе

назад
«Әйләнә-тирәлекне саклау идарәсе»
су объектларын саклау өлкәсендә:
– су объектларын саклауга контроль мәсьәләләре буенча үз компетенциясе чикләрендә Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый актлары проектларын әзерли һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына карауга тапшыра;
– федераль дәүләти контрольгә һәм күзәтчелеккә карамаган су объектларын, шул исәптән су саклау зоналарын, яр буе саклау полосаларын файдалануга һәм саклауга, алардан файдалану режимнарына региональ дәүләти контроль һәм күзәтчелекне тормышка ашыруда катнаша;
– Татарстан Республикасы милкендә булган су объектларында суга тискәре йогынтыны булдырмау буенча чараларны, шул исәптән ташкыннарга каршы чараларны тормышка ашыруда катнаша;
– Татарстан Республикасы милкендә булган су объектларын саклау буенча чараларны тормышка ашыруда катнаша;
– су объектларыннан файдалануга һәм аларны саклауга региональ дәүләти контроль астына алынырга тиешле объектларның исемлеген әзерли;
– Татарстан Республикасының федераль дәүләти контрольгә һәм күзәтчелеккә карамаган су объектларыннан файдалануга һәм аларны саклауга региональ дәүләти контрольне һәм күзәтчелекне тормышка ашыручы вазифалы затларның исемлеген төзү буенча тәкъдимнәр әзерли һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына тапшыра;
– федераль милектә булган һәм Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан, муниципаль берәмлекләр милкендә булмаган су объектларын яисә аларның өлешләрен саклау буенча чараларны тормышка ашыруда Министрлык вәкаләтләре чикләрендә катнаша;
– федераль милектә булган һәм тулысынча Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан, муниципаль берәмлекләр милкендә булмаган су объектларындагы суларга тискәре йогынтыны булдырмау чараларын, шул исәптән ташкыннарга каршы чараларны тормышка ашыруда Министрлык вәкаләтләре чикләрендә катнаша;
– федераль дәүләти контрольгә һәм күзәтчелеккә карамаган су объектларында су ресурсларын саклау өлкәсендәге законнарны бозып башкарыла торган хуҗалык эшчәнлеген һәм башка төр эшчәнлекне билгеләнгән тәртиптә чикләү, туктату яисә тыю турында таләп белән судка мөрәҗәгать итә;
– федераль дәүләти контрольгә һәм күзәтчелеккә карамаган су объектларында су ресурсларын саклау өлкәсендәге законнарны бозу аркасында әйләнә-тирәлеккә салынган зыянны каплау турында дәгъвалар белдерә;
– Министрлыкның территориаль идарәләренең һәм башка структур тармакларының су ресурсларын өйрәнү, саклау өлкәсендәге эшләренә координацияне һәм методик җитәкчелекне тәэмин итә;
– су объектларын саклау өлкәсендә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарына каршы килми торган башка функцияләрне үз компетенциясе чикләрендә тормышка ашыра.
Шубин Альберт Анатольевич
Әйләнә-тирә мохитне саклау идарәсе
Шубин Альберт Анатольевич
Идарэ мөдире
Телефон:
267-68-30
Email:
Гәрәева Алия Дамир кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
267-68-37
Email:
Атмосфера һавасын саклау бүлеге
Долгов Вячеслав Анатольевич
Телефон:
267-68-42
Email:
Су объектларын саклау бүлеге
Валеева Лилия Фәрит кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
267-68-36
Email:
Җир ресурсларын саклау бүлеге
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International