Документларны үтәүне контрольдә тоту булеге

назад

Үзенә йөкләнгән бурычлар нигезендә түбәндәге вазифаларны башкара:


• Югары органнарның карарларын һәм күрсәтмәләрен, башка контроль биремнәре һәм күрсәтмәләрне башкару вакыты үтәлүне һәм аларның контрольдән алуның нигезлелеген тикшерә. Контрольдә булган документларның үтәлү торышы оператив исәбен алып бара, җитәкчелеккә аларның үтәлү барышы турында мәгълүмат бирә;
• документлар белән эшләү сыйфатын арттыру, үзәк аппаратта һәм ведомство оешмаларында хатлар алышуны киметү, аларның узу һәм үтәлү вакытларын кыскарту буенча чаралар үткәрә;
• корреспонденция алу һәм җибәрүне тәэмин итә;
• ведомствога кергән һәм чыккан документларны терки, алар буенча исәп-белешмә эшен тәэмин итә;
• кергән корреспонденцияне үз вакытында карый һәм министрлык җитәкчелегенә докладка әзерли;
• җитәкчелек имзаларга тиешле документларның дөрес тутырылуын контрольдә тота;
• гражданнар хатлары буенча эш башкаруны, үз вакытында җавап бирүне оештыра;
• министрлык эшләренең җыелма номенклатурасын эшли, эшләр формалаштыру, рәсмиләштерү һәм саклауны, документ мәгълүматларын оператив куллануны тәэмин итә;
• министрлыкның яңа төзелә торган структур бүлекчәләренә индекслар бирә.
Науменко Светлана Анатольевна
Документларны үтәүне контрольдә тоту булеге
Науменко Светлана Анатольевна
Телефон:
267-68-04
Email:
Нугманова Людмила Николаевна
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
267-68-04
Email:
Шәрәпова Мәрьям Гомәр кызы
Өлкән белгеч
Телефон:
267-68-05
Email:
Харитонова Алёна Анатольена
1 разрядлы өлкән белгеч
Телефон:
267-68-08
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International