Төньяк территориаль идарәсе

назад

 

Үзенә бирелгән вәкаләтләр кысаларында Территориаль идарә түбәндәге функцияләрне үти:
1) табигый әйләнә-тирәлекне саклау өлкәсендә идарә итү;
2) атмосфера һавасын саклау өлкәсендә идарә итү;
3) билгеләнгән тәртиптә радиацион куркынычсызлыкны тәэмин итү;
4) табигый әйләнә-тирәлекне саклау өлкәсендә контроль, шул исәптән:
а) федераль дәүләт контроленә һәм күзәтчелегенә карамаган су объектларына региональ дәүләт контроле һәм алардан файдалануга, аларны саклауга контроль һәм күзәтчелек;
б) атмосфера һавасын саклауга контроль;
в) калдыклар белән эш итү өлкәсендәге эшчәнлеккә контроль;
г) Татарстан Республикасындагы радиацион торышка билгеләнгән тәртиптә контроль;
д) җир асты байлыкларын геологик өйрәнүгә, рациональ куллануга һәм саклауга дәүләт контроле;
ж) федераль дәүләт экологик контроленә карамаган хуҗалык итү һәм башка эшчәнлек объектлары буенча әйләнә-тирәлеккә тискәре йогынты өчен түләтүләргә билгеләнгән тәртиптә контроль.
5) гражданнарны кабул итүне, гражданнарның телдән һәм язмача мөрәҗәгатьләрен үз вакытында һәм тулы күләмдә карауны, алар буенча карарлар кабул итүне һәм мөрәҗәгать итүчеләргә Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән срокларда җаваплар җибәрүне тормышка ашыра;
6) Территориаль идарә эшчәнлеге нәтиҗәсендә барлыкка килгән архив документларын комплектлау, саклау, исәпкә алу һәм куллану буенча эшләрне билгеләнгән тәртиптә башкара.

Касимов Ленар Адехамович
Төньяк территориаль идарәсе
Касимов Ленар Адехамович
Идарә башлыгы
Телефон:
8(84366)3-21-61
Сафин Радил Вөдүт улы
II разрядлы өлкән белгеч
Телефон:
(8-84366)3-31-69
Email:
Закиров Фәнил Фәрит улы
III разрядлы өлкән белгеч
Телефон:
(8-84366)3-31-69
Email:
Ибраһимов Мансур Галимулла улы
1 разрядлы белгеч
Телефон:
(8-84366)3-31-91
Email:
Ләйсән Мөхтәсим кызы Фарухова
1 разрядлы белгеч
Телефон:
8-(84366)3-31-91
Email:
Хөрәмшина Талия Талгат кызы
1 разрядлы белгеч
Телефон:
8-84366)3-31-69
Email:
Сабирҗанов Марат Фаат улы
Телефон:
(84366)3-31-91
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International