Хокукый тәэминат бүлеге

назад

Үзенә йөкләнгән бурычлар нигезендә түбәндәге вазифаларны башкара:

• Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгы эшчәнлеген хокукый тәэмин итү, Россия Федерациясе законнарын камилләштерү, Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгы җаваплылыгында булган мәсьәләләр буенча Татарстан Республикасы законнарын федераль законнарга тәңгәлләштерү белән бәйле эшләрне башкару, шулай ук норматив хокук актлары проектлары сыйфатын яхшырту;
• Татарстан Республикасы законнары проектларын, шулай ук Татарстан Республикасы Президенты указларын һәм карарларын, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты боерыкларын һәм карарларын, Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгы эшләгән башка норматив хокук акты проектларын әзерләү яки әзерләүдә катнашу (анализлау, хокукый экспертиза үткәрү);
• Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгының боерыкларына, инструкцияләренә, карарларына, күрсәтмәләренә һәм башка норматив хокук актларына хокукый экспертиза үткәрү;
• мөстәкыйль рәвештә яки башка структур бүлекчәләре белән берлектә Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгы боерыклары һәм башка норматив хокук актларына үзгәрешләр кертү яки гамәлдән чыгару (үз көчен югалткан дип тану) турында тәкъдимнәр әзерләү;
• гамәлдәге законнарда каралган башка вазыйфаларны башкару.

Хусаинов Ильнар  Исламутдинович
Хокукый тәэминат бүлеге
Хусаинов Ильнар Исламутдинович
Телефон:
267-68-45
Email:
Ткачук Алексей Иванович
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
267-68-45
Email:
Барсукова Татьяна Анатольевна
Төп киңәшче
Телефон:
267-68-45
Email:
Небольсина Александрина Юрьевна
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
267-68-45
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International