Финанс контроле, исәпкә алу һәм хисаплылык бүлеге

назад

Үзенә йөкләнгән бурычлар нигезендә түбәндәге вазифаларны башкара


Исәп һәм хисаплылык бүлеге, бухгалтерлык исәбен алып бару кагыйдәләре нигезендә, бухгалтерлык исәбен оештыруны гамәлгә ашырганда түбәндәгеләрне тәэмин итәргә тиеш:
1. Бухгалтерлык хисаплылыгыннан эчке һәм тышкы файдаланучылар өчен кирәкле Министрлыкның финанс-хуҗалык эшчәнлеге һәм аның мөлкәти хәле турында тулы һәм ышанычлы мәгълүмат әзерләү.
2. Финанс-хуҗалык операцияләрен башкарганда РФ законнары үтәлешен күзәтүне һәм аларның максатчан булуын, мөлкәтнең һәм финанс йөкләмәләренең булу-булмавын һәм хәрәкәтен, расланган нормалар, нормативлар, керемнәр һәм чыгымнар сметасы нигезендә, матди, хезмәт һәм финанс ресурсларын куллануны контрольдә тоту
3. Бюджет, керемнәр һәм чыгымнары сметасын төзүдә катнашу, смета билгеләнешләренә үзгәрешләр кертү.
4. Министрлыкның финанс-хуҗалык эшчәнлегендә тискәре нәтиҗәләргә юл куймау һәм эчке хуҗалык резервларны ачыклау.
5. Расланган бюджет, керемнәр һәм чыгымнар сметасы нигезендә, бюджет акчаларын дөрес, экономияле һәм максатчан тотуны тикшерү.
6. Матди байлыклар һәм акчаларның сакланышын контрольдә тоту.
7. Мөлкәт һәм йөкләмәләрнең инвентаризациясен үткәрү, инвентаризация нәтиҗәләрен үз вакытында һәм дөрес билгеләү, аларның исәптә чагылдыру.
8. Бухгалтерлык, салым һәм статистика хисаплылыгын төзү һәм билгеләнгән вакытта тапшыру.
9. Хисаплылыкны, исәп һәм хисаплылык бүлеге карамагындагы башка норматив документларны исәпкә алу мәсьәләләре буенча нигезләмәләрне, инструкцияләрне, методик күрсәтмәләрне гамәлгә ашыру.
10. Бухгалтерлык документларын, бухгалтерлык хисабы регистрларын, керемнәр һәм чыгымнарын сметасын, аларга ясалган исәп-хисапны һәм башка документларны саклау, шулай ук тиешле тәртиптә архивка тапшыру.
11. Исәпне мөстәкыйль алып баручы учреждениеләрне финанслау, шулай ук аларның керемнәр һәм чыгымнар сметасын үтәвен, исәпне дөрес куюларын контрольдә тоту.
12. Хезмәткәрләргә эш хакын исәпләү һәм билгеләнгән вакытта бирү.

Җәләлов Нияз Нәҗип улы
Финанс контроле, исәпкә алу һәм хисаплылык бүлеге
Җәләлов Нияз Нәҗип улы
Бүлек башлыгы
Телефон:
267-68-56
Email:
Биктаһирова Луиза Викторовна
Телефон:
267-67-07
Email:
Аборина Наталья Владимировна
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
267-68-07
Email:
Габдрахманова Миляүшә Әлфәт кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
267-68-07
Email:
Сәмигуллова Ләйсән Нурәхмәт кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
267-68-07
Email:
Җәббарова Ләйсән Рамил кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
267-68-07
Email:
Зиазтдинова Ләйсән Рәсим кызы
Өлкән белгеч
Телефон:
267-68-07
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International