Казан районара табигатьне саклау прокуратурасы "Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен тауарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында" ФЗга кертелгән үзгәрешләрне аңлата.

Дәүләт һәм муниципаль сатып алуларда коррупцион хокук бозулар кылган затлар катнашуга юл куймау максатыннан, "Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен тауарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында" Федераль законга үзгәрешләр кертү турында" 2016 елның 28 декабрендәге 489-ФЗ санлы Федераль закон кабул ителде (2017 елның 9 сентябреннән үз көченә керде).
Әйтик, Административ хокук бозулар турында РФ кодексының 19.28 статьясында (юридик зат исеменнән законсыз акча түләү) каралган хокук бозуларны кылган өчен җаваплылыкка тартылган юридик затлар дәүләт һәм муниципаль контрактларны башкаручы була алмый.

Моннан тыш, дәүләт һәм муниципаль контрактларны башкаручы җитәкчелегендә Россия Федерациясе Җинаять кодексының 289, 290, 291, 291.1 статьяларында каралган коррупцион һәм (яки) икътисадый җинаятьләр өчен (Эшкуарлык эшчәнлегендә законсыз катнашу, ришвәт бирү һәм алу, аңарда арадашчылык) хөкем ителгән, шулай ук дисквалификация, билгеле бер вазыйфалар биләү яки гамәлгә ашырыла торган сатып алулар объекты булган тауар китерү, эшләр башкару, хезмәт күрсәтү белән бәйле билгеле бер эшчәнлек белән шөгыльләнү хокукыннан мәхрүм итү рәвешендә җәза билгеләнгән затлар булырга тиеш түгел.
Шундый ук таләпләр дәүләт һәм муниципаль контрактларны башкаручы шәхси эшкуарларга карата куела.

Соңгы яңарту: 26 ноябрь 2018, 9:58

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International