Максатлар һәм бурычлар

Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгы әйләнә-тирәлекне саклау өлкәсендәге дәүләт сәясәтен тормышка ашыра
Министрлыкның төп бурычлары булып түбәндәгеләр тора:
– гражданнарның уңайлы әйләнә-тирәлеккә хокукын тормышка ашыруны тәэмин итү;
– экологик куркынычсызлыкны тәэмин итү;
– хуҗалык эшчәнлегенең һәм башка эшчәнлекләрнең әйләнә-тирәлеккә тискәре йогынтысын булдырмау;
– табигатьне саклау программаларын һәм проектларын формалаштыру һәм гамәлгә ашыру;
– үз вәкаләтләре чикләрендә җир асты байлыкларының дәүләт фондына идарә итү.
(Абзац 2012 елның 30 июлендәге 646 номерлы ТР МК карары белән кертелде)
Министрлык түбәндәге төп функцияләрне үти:
– табигый ресурслардан файдалану, әйләнә-тирәлекне саклау өлкәсендә идарә итә (01.06), шул исәптән:
 (2012 елның 06 июнендәге 494 ТР МК карары редакциясендә)
– атмосфера һавасын саклау өлкәсендә идарә итә (01.06.06 );
– радиация куркынычсызлыгын билгеләнгән тәртиптә тәэмин итә (01.06.08 );
– федераль дәүләт экологик күзәтчелегенә карамаган объектларны файдаланып, хуҗалык эшчәнлеген һәм башка эшчәнлекләрне гамәлгә ашырганда төбәк дәүләт күзәтчелеге (01.06.11), шул исәптән:
(2012 елның 06 июнендәге 494 ТР МК карары редакциясендә)
– федераль дәүләт күзәтчелегенә карамаган су объектларыннан файдалану һәм аларны саклау өлкәсендә, шулай ук судан файдалануның һәм төбәк дәүләт күзәтчелегенә караган гидроэнергетика объектларының саклык зонасы чикләрендәге яр буе полосасы кишәрлекләреннән (шул исәптән гидроэнергетика объектлары янындагы кишәрлекләрдән) файдалануның махсус шартлары үтәлүгә, аларны куллануга һәм саклауга төбәк дәүләт контроле (01.06.11.04);
(2012 елның 06 июнендәге 494 ТР МК карары редакциясендә)
– төбәк дәүләт экологик күзәтчелегенә караган хуҗалык эшчәнлеге һәм башка эшчәнлек объектларында атмосфера һавасын саклау өлкәсендә дәүләт күзәтчелеге (01.06.11.05);
(2012 елның 06 июнендәге 494 ТР МК карары редакциясендә)
– төбәк дәүләт экологик күзәтчелегенә караган хуҗалык эшчәнлеге һәм башка эшчәнлек объектларында калдыклар белән эш итү өлкәсендә дәүләт күзәтчелеге (01.06.11.06);
(2012 елның 06 июнендәге 494 ТР МК карары редакциясендә)
– Татарстан Республикасындагы радиация вәзгыятенә билгеләнгән тәртиптәге контроль (01.06.11.09 );
– җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлекләренә карата җир асты байлыкларын геологик өйрәнүгә, рациональ файдалануга һәм саклауга төбәк дәүләт күзәтчелеге (01.06.11.01);
(2012 елның 06 июнендәге 494 ТР МК карары редакциясендә)
– федераль дәүләт экологик контроленә карамаган объектлардагы хуҗалык эшчәнлегенең һәм башка эшчәнлекләрнең әйләнә-тирәлеккә тискәре йогынтысы өчен түләтүгә билгеләнгән тәртиптәге контроль (01.06.11.10);
– җир асты байлыкларыннан файдалану мөнәсәбәтләрен җайга салу (01.06.01), шул исәптән:
(абзац 2012 елның 30 июлендәге 646 номерлы ТР МК карары белән кертелде)
– Россия Федерациясе белән берлектә Татарстан Республикасы территориясендәге җир асты байлыкларының бердәм дәүләт фондына идарә итүдә катнаша (01.06.01.1);
(абзац 2012 елның 30 июлендәге 646 номерлы ТР МК карары белән кертелде)
– минераль чимал базасын өйрәнү, файдалану һәм яңадан торгызуга идарә итә (01.06.01.2 );
(абзац 2012 елның 30 июлендәге 646 номерлы ТР МК карары белән кертелде)
– җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлекләреннән файдалану даирәсендәге мөнәсәбәтләрне җайга сала (01.06.01.3 );
(абзац 2012 елның 30 июлендәге 646 номерлы ТР МК карары белән кертелде)
– файдалануга бирелә торган җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлекләрендә файдалы казылма запасларына, алар турындагы геологик, икътисадый һәм экологик белешмәләргә билгеләнгән тәртиптә дәүләт экспертизасы үткәрүне оештыра (01.06.11.08);
(абзац 2012 елның 30 июлендәге 646 номерлы ТР МК карары белән кертелде)
– Татарстан Республикасы территориясендәге геологик эзләнү һәм геодезия эшчәнлегенә идарә итә (03.01.10).
(абзац 2012 елның 30 июлендәге 646 номерлы ТР МК карары белән кертелде)
 

Соңгы яңарту: 11 октябрь 2018, 15:20

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования