РФ Хөкүмәте карары нигезендә Каты коммуналь калдыкларны туплау урыннарын төзекләндерү кагыйдәләре расланды

 2018 елның 31 августында РФ Хөкүмәте "Каты коммуналь калдыкларны туплау урыннарын (мәйданчыкларын) төзекләндерү һәм аларның реестрын алып бару кагыйдәләрен раслау турында" 1039нчы санлы карар кабул итте.
Хокукый акт каты коммуналь калдыклар (ККК) туплану урыннарын (мәйданчыкларын) төзү тәртибен, туплану урыннарын формалаштыру кагыйдәләрен һәм аны карап тоту таләпләрен раслады.
           ККК туплану урыннары халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге өлкәсендә РФ законнары һәм РФнең башка законнары таләпләренә, шулай ук муниципаль берәмлекләрнең төзекләндерү кагыйдәләренә туры килергә тиеш.
ККК туплану урыннары (мәйданчыклары), кагыйдә буларак, муниципаль берәмлекләрнең төзекләндерү кагыйдәләре һәм РФ законнары таләпләре нигезендә, җирле үзидарә органнары тарафыннан карар кабул итү юлы белән төзелә. ККК туплану урыннарын (мәйданчыкларын) төзү вазыйфасы башка затлар өстендә булса, әлеге затлар, язма гариза нигезендә, җирле үзидарә органнары белән ККК туплану урыннарын (мәйданчыкларын) төзүне килештерә.
ККК туплану урыннары (мәйданчыклары) реестры каты коммуналь калдыклар туплану урыннары (мәйданчыклары) турында мәгълүматлар базасыннан гыйбарәт. Вәкаләтле орган тарафыннан кәгазьдә һәм электрон рәвештә алып барыла.
ККК туплану урыннарын (мәйданчыкларын) төзү турында мәгълүматларны реестрга кертү көненнән алып 10 эш көне дәвамында мондый мәгълүматлар вәкаләтле орган тарафыннан аның "Интернет" челтәрендәге рәсми сайтында, ул булмаган очракта, төбәк операторы белән ККК белән эш итү буенча эшчәнлекне оештыру турында килешү ягы булган РФ субъекты башкарма хакимияте органының рәсми сайтында урнаштырыла. Күрсәтелгән мәгълүматлар белән, түләүсез рәвештә, чикләнмәгән даирә затларның танышу мөмкинлеге булырга тиеш.
Кагыйдәләр 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.
 

Соңгы яңарту: 11 октябрь 2018, 20:58

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования