Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы турында Положение

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 6 июль 2005 ел № 325 карары:
“Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы мәсьәләләре”

Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы турында
Положение

 

Министрлыкның үз вәкаләтләре чикләрендәге төп бурычлары булып торалар:

гражданнарның уңай әйләнә-тирәлеккә хокукын тормышка ашыруны тәэмин итү;

экологик куркынычсызлыкны тәэмин итү;

әйләнә-тирәлеккә хуҗалык итү һәм бүтән эшчәнлекнең тискәре йогынтысын булдырмау;

табигать саклау программаларын һәм проектларын формалаштыру һәм тормышка ашыру;

үз вәкаләтләре чикләрендә җир асты байлыкларының дәүләт фонды белән идарә итү.

 

Министрлыкның функцияләре һәм вәкаләтләре

Министрлык түбәндәге төп функцияләрне тормышка ашыру өчен җаваплы:

табигый ресурсларны куллану, әйләнә-тирәлекне саклау өлкәсендә идарә итү, шул исәптән:

атмосфера һавасын саклау өлкәсендә идарә итү;

билгеләнгән тәртиптә радиацион куркынычсызлыкны тәэмин итү;

федераль дәүләти экологик күзәтчелек астындагы объектларны кулланып эш итүдән тыш булган хуҗалык итү һәм бүтән эшчәнлек барышында региональ дәүләти экологик күзәтчелек, шул исәптән:

федераль дәүләти күзәтчелек астындагы су объектларыннан тыш булган су объектларын куллану һәм саклау өлкәсендә, шулай ук кулланылышы һәм сакланышы региональ дәүләти күзәтчелек астында булган су объектларында урнашкан гидроэнергетик объектларның саклау зоналары чикләрендә су саклауның һәм яр буе кишәрлекләрен (шул исәптән гидроэнергетик объектларга янәшә кишәрлекләрне) куллануның аерым шартларын үтәү өлкәсендә региональ дәүләти күзәтчелек,

региональ дәүләти экологик күзәтчелек астындагы хуҗалык итү һәм бүтән эшчәнлек объектларында атмосфера һавасын саклау өлкәсендә дәүләти күзәтчелек,

региональ дәүләти экологик күзәтчелек астындагы хуҗалык итү һәм бүтән эшчәнлек объектларында калдыклар белән эш итү өлкәсендә дәүләти күзәтчелек,

билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасында радиацион хәлгә контроль,

җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлекләренә карата җир асты байлыкларын геологик өйрәнүгә, рациональ куллануга һәм саклауга региональ дәүләти күзәтчелек;

үзәкләштерелгән су аеру системасы аша юынты сулар агызуга региональ дәүләти экологик күзәтчелек;

җир асты байлыкларыннан файдалану мөнәсәбәтләрен көйләү, шул исәптән:

Россия Федерациясе белән берлектә Татарстан Республикасы территориясендәге җир асты байлыкларының бердәм дәүләт фонды белән эш итүдә катнашу,

минераль чимал базасын өйрәнү, куллану һәм яңадан торгызу белән идарә итү,

җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлекләрен куллану өлкәсендәге мөнәсәбәт­ләрне көйләү,

җир асты байлыклары хәзинәләренә, куллануга бирелә торган җирле әһәмияттәге җир асты байлыклары кишәрлекләре турындагы геологик, экономик һәм экологик белешмәләргә билгелән­гән тәртиптә дәүләти экспертиза үткәрүне оештыру;

Татарстан Республикасы территориясендә геологик эзләнүләр һәм геодезик эшчәнлек белән идарә итү.

Соңгы яңарту: 10 март 2016, 17:43
Copyright © 2003-2017
Хата таптыгызмы? Сүзне яки җөмләне билгеләгез һәм CTRL+ENTER басыгыз
Яндекс цитирования