Урманнарда санитар иминлек кагыйдәләре яңартылды

"Урманнарда санитар иминлек кагыйдәләре турында" 2017 елның 20 маендагы РФ Хөкүмәте карары белән урманнарда санитар иминлек чараларын гамәлгә ашыруны оештыру тәртибе һәм шартлары, урманнардан файдалану, саклау һәм торгызу вакытында санитар иминлекне тәэмин итүгә юнәлтелгән таләпләр билгеләнгән.
Урманнарда санитар иминлек чаралары урман яклау районлаштыруын, дәүләт урман патологиясе мониторингын, урман патологиясе тикшерүләрен үткәрүне, зарарлы организмнар таралуны кисәтүне, урманнарда бүтән санитар иминлек чараларын үз эченә ала.

Аерым алганда, Кагыйдәләрнең яңа редакциясендә урманнарда урманнарның тотрыклылыгын арттыруга юнәлтелгән санитар иминлек чаралары ситемасы киңәйтелгән, урманнарны яклау буенча чараларны планлаштыру һәм оештыруның төп принциплары билгеләнгән, санитар иминлек чараларын гамәлгә ашырганда урманнарның санитар һәм (яки) патологик торышын бәяләүне үткәрү өчен агачлар торышының категория шкаласы кертелгән, урман районнары буенча әзер агач материалын саклауны (калдыруны) тыю сроклары билгеләнгән.
Урманнарда санитар иминлекнең элек кулланылган кагыйдәләрен раслаган 2007 елның 29 июнендәге 414 санлы РФ Хөкүмәте карары үз көчен югалтты дип танылды.

Соңгы яңарту: 26 ноябрь 2018, 9:50

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования