"Урман-парк яшел поясларын булдыру өлкәсендә "Әйләнә-тирә мохитне саклау турында" ФЗга һәм РФнең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында" 2016 елның 3 июлендәге 353-ФЗ санлы ФЗ 2017 елның 1 г

Әйләнә-тирә мохитне саклау турында Федераль законга урман-парк яшел поясларының хокукый режимын билгеләүче яңа бүлек өстәлгән.
Аерым алганда, гражданнарның уңай әйләнә-тирәлеккә хокукын гамәлгә ашыру максатларында, урман-парк яшел пояслары - табигатьтән файдалануның һәм бүтән хуҗалык эшчәнлегенең чикләнгән режимы булган, урманнар урнашкан территорияләрне һәм шәһәр торак пунктлары чикәрендә әлеге урманнарга якын яки алар белән бердәм табигый экологик системаны тәшкил иткән яшел фонд территорияләрен үз эченә алган зоналар булдырыла ала.
Урман-парк яшел поясларын булдыру инициативасы коммерциясез оешмаларга, дәүләт хакимияте органнарына яки җирле үзидарә органнарына бирелгән. Моның өчен мөрәҗәгать итүчеләр урман-парк яшел поясын төзү планлаштырылган Россия Федерациясе субъектының иҗтимагый палатасына урман-парк яшел поясын булдыру турында нигезле үтенеч белән мөрәҗәгать итә. Урман-парк яшел поясын булдыру һәм аның мәйданы турында карарны яисә аны булдырудан баш тарту турында карарны Россия Федерациясе субъектының законнар чыгару (вәкиллекле) органы, әлеге органнарга кирәкле документлар кергән мизгелдән алып, ким дигәндә, 40 көн эчендә кабул итә. Тиешле Россия Федерациясе субъектының дәүләт хакимияте вәкиллекле органнары урман-парк яшел поясын булдыру турында карар кабул ителгән көннән алып 180 көн эчендә аның чикләрен билгели. Урман-парк яшел пояслары чикләре, Россия Федерациясе законнары нигезендә, күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрына кертелергә тиеш.
Урман-парк яшел поясларында урнашкан табигать объектларын аеруча саклау максатыннан, табигатьтән файдалануның һәм башка хуҗалык эшчәнлегенең чикләнгән режимы билгеләнә. Урман-парк яшел зоналарында урман һәм башка утыртмаларны кисү үзенчәлекләре һәм аларны компенсацияләү тәртибе билгеләнгән.
Дәүләт күзәтчелек органнарына табигать саклау эшчәнлегендә ирекле һәм түләүсез нигездә ярдәм күрсәтергә теләгән гражданнар әйләнә-тирә мохитне саклау буенча җәмәгать инспекторлары сыйфатында иҗтимагый контрольне (иҗтимагый экологик контрольне) гамәлгә ашыра ала.
Урман-парк яшел поясында хуҗалык һәм бүтән эшчәнлек алып бару режимын бозган өчен Административ хокук бозулар турында РФ кодексының 8.45.1 ст. буенча административ җаваплылык билгеләнгән, аның санкциясе гражданнарга -  биш мең сумга кадәр, вазыйфаи затларга - кырык мең сумгача, юридик затларга биш йөз мең сумгача административ штраф салуны яки туксан тәүлеккә кадәр эшчәнлекне туктатып торуны күздә тота. 

Соңгы яңарту: 26 ноябрь 2018, 10:03

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования