Казан районара табигать саклау прокуратурасы "Җитештерү һәм куллану калдыклары турында" 1998 елның 24 июнендәге 89-ФЗ санлы Федераль законга кертелгән үзгәрешләрне аңлата

"Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында" 2016 елның 3 июлендәге 254-ФЗ санлы Федераль закон белән "Җитештерү һәм куллану калдыклары турында" 1998 елның 24 июнендәге 89-ФЗ санлы Федераль законына 5.1 статьясы өстәлде, аның нигезендә, федераль башкарма хакимият органнарының  I-IV класслы калдыкларны җыю, транспортлау, эшкәртү, утильләштерү, зарарсызландыру, урнаштыру буенча эшчәнлекне лицензияләү вәкаләтләре Россия Федерациясе субъектлары башкарма хакимият органнарына башкару өчен тапшырыла ала.

Вәкаләтләрне тапшыру, "Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимиятенең законнар чыгару (вәкиллекле) һәм башкарма органнарын оештыруның гомуми принциплары турында" 1999 елның 6 октябрендәге 184-ФЗ санлы Федераль закон нигезендә, кирәкле матди һәм финанс чараларын тапшыру белән гамәлгә ашырыла.

Соңгы яңарту: 26 ноябрь 2018, 10:09

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования