Мәгълүмат кадастрлары һәм реестрлар

Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгы алып бара торган реестрлар исемлеге:
1. Җир асты байлыкларыннан файдалану хокукына гамәлдәге лицензияләр реестры.
Белешмәләр министрлыкның http://eco.tatarstan.ru/rus/fond-geologicheskoy-informatsii-ministerstva.htm сайтында һәм "Татарстан Республикасының экологик картасы" ecokarta.tatar.ru дәүләт белешмәләр системасында тулай алынмалы итеп урнаштырылган.
2. Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгының Геологик белешмәләр фондында сакланучы геологик хисаплар реестры.
Белешмәләр министрлыкның http://eco.tatarstan.ru/rus/fond-geologicheskoy-informatsii-ministerstva.htm сайтында урнаштырылган.
3. Җир асты байлыкларыннан файдаланучыларның “5-гр” формасы буенча хисаплары реестры.
Белешмәләрдән файдалану мөмкинлеге чикләнгән.
4. Җир асты байлыкларын шәхси ихтыяҗлар өчен куллануга рөхсәтләр реестры.
Белешмәләр “Татарстан Республикасының экологик картасы” ecokarta.tatar.ru дәүләт белешмәләр системасында тулай алынмалы итеп урнаштырылган.
5. Гомумтаралган файдалы казылмаларны рөхсәтсез чыгару урыннары базасы.
Белешмәләр “Татарстан Республикасы экологик картасы” дәүләт белешмәләр системасының эчке контурында урнаштырылган.
6. Экологик закончалык кысаларында башкарылучы тикшерүләр реестры.
Белешмәләр “Татарстан Республикасы экологик картасы” дәүләт белешмәләр системасының эчке контурында урнаштырылган.
7. Калдыкларны рөхсәтсез урнаштыру урыннары реестры.
Белешмәләр “Татарстан Республикасының экологик картасы” ecokarta.tatar.ru дәүләт белешмәләр системасында тулай алынмалы итеп урнаштырылган.
8. Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгыннан субсидияләр алган социаль юнәлешле коммерциясез экологик оешмалар реестры.
Белешмәләрдән файдалану мөмкинлеге чикләнгән “БАРС.Web – нәтиҗәлелекне бәяләү” мәгълүмати-аналитик системасында урнаштырылган.
9. Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгының граждан хезмәткәрләре реестры.
Белешмәләрдән файдалану мөмкинлеге чикләнгән.
10. Азлап сатып алу килешүләре реестры.
Белешмәләрдән файдалану мөмкинлеге чикләнгән.
11. Дәүләт контрактлары реестры.
Белешмәләр www.zakupki.gov.ru адресында урнаштырылган.

Соңгы яңарту: 11 ноябрь 2018, 22:42

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования