Министрлык күрсәтә торган дәүләти хезмәтләр

ХӨРМӘТЛЕ ГРАЖДАННАР!
“Дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турындагы” 27.07.2010 № 210-ФЗ Федераль законының 7 статьясының 1 өлешенең 2 пункты күрсәтмәләренә ярашлы рәвештә, дәүләти яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары яки дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә органнарына буйсынучы, муниципаль хезмәтләр күрсәтүдә катнашучы оешмалар гариза бирүчедән түбәндә күрсәтелгән документлардан башка документлар һәм белешмәләр таләп итәргә хаклы түгел:
1) РФ гражданының, шул исәптән хәрби хезмәттәгеләрнең шәхесен таныклаучы документлар, шулай ук чит ил гражданының, гражданлыксыз затның шәхесен таныклаучы документлар, шул исәптән вакытлы яшәү рөхсәте һәм качак таныклыгы;
2) хәрби теркәлү документлары;
3) гражданлык торышы актларын дәүләти теркәү белешмәләре;
4) яшәү урынында яисә вакытлыча тору урынында теркәлүне раслаучы документлар;
5) бу затка аерым төр транспорт чарасы белән идарә итүгә махсус хокук бирелгәнне раслаучы документлар;
6) аерым төр транспорт чарасының дәүләти техник карау (таныклау) үткәнен раслаучы документлар;
7) транспорт чарасына һәм аның состав өлешләренә документлар, шул исәптән теркәү документлары;
8) гражданның эшчәнлеге, эш стажы һәм эш хакы турында документлар, шулай ук җитештерүдә бәхетсезлек очрагын яки һөнәри авыруны тикшерү нәтиҗәләре буенча төзелгән документлар;
9) белем һәм (яки) һөнәри квалификация, гыйльми дәрәҗәләр һәм званиеләр турындагы документлар, белем алуга бәйле, белем бирүче оешмалар бирә торган документлар;
10) дәүләти, муниципаль яисә хосусый саулык саклау системасына керүче оешмалар бирә торган белешмәләр, нәтиҗәләр һәм башка документлар;
11) РФда архив эше турындагы законнарга ярашлы рәвештә дәүләти яисә муниципаль архивларга даими саклауга тапшырылган РФ Архив фонды документлары һәм башка архив документлары;
12) гомуми юрисдикция судларының һәм арбитраж судларның карарлары, хөкемнәре һәм билгеләмәләре;
13) юридик затның учредитель документлары;
14) асрауга һәм тәрбиягә алу турындагы РФ законнарына ярашлы рәвештә асрауга һәм тәрбиягә алу органнары бирә торган карарлар, нәтиҗәләр һәм рөхсәтләр;
15) хокуклары Күчемсез милеккә һәм аны сату-алуга хокукларның бердәм дәүләти реестрында теркәлмәгән күчемсез милек объектларына хокукларны билгеләүче документлар;
16) медик-социаль экспертиза федераль дәүләти оешмалары бирә торган документлар;
17) гражданның социаль ярдәм алуга хокукын раслаучы таныклык һәм документлар;
18) дәүләт һәм тармак бүләкләре, дәүләт премияләре һәм күренек билгеләре турында документлар;
19) юридик затлар яисә хосусый эшмәкәрләр биргән федераль статистик күзәтчелек формаларында була торган беренчел статистик белешмәләр.
.

Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования